EKŞİ MAYA RESTAURANT HİZMETLERİ GIDA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Açık Rıza Metni

Açık Rıza Beyanı

Ekşi Maya Restaurant Hizmetleri Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“Ekşi Maya” veya “Şirket”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verileri Korumu Kanunu (“KVK Kanunu”) kapsamında hazırlanan aydınlatma metnini ve gizlilik politikasını okuduğumu ve anladığımı; bu şekilde işlenen kişisel verilerim, bunların hangi amaçlarla işlendiği, kişisel verilerimin elde ediliş yöntemi ve hukuki sebebi, kişisel verilerimin Şirket tarafından aktarılması ve imha edilmesi, KVK Kanunu kapsamında kişisel verilerimin işlenmesine ilişkin haklarım ve buna ilişkin Şirkete olan başvuru hakkım ve bu hakkımı nasıl kullanacağım konularında ayrıntılı ve tam olarak bilgi sahibi olduğumu; ilgili aydınlatma metninde belirtilenler doğrultusunda aşağıdaki rıza beyanında yer alan tüm hususlara herhangi bir etki altında kalmaksızın açık bir şekilde rıza gösterdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

KVK Kanunu kapsamında, daha önce benimle paylaşılan, www.eksimaya.com.tr (“Site”) üzerinden her zaman ulaşabileceğim aydınlatma metninde detaylı olarak açıklandığı şekilde kişisel verilerimin Veri Sorumlusu sıfatıyla Ekşi Maya Restaurant Hizmetleri Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından; Ekşi Maya üyeliği kapsamında işlenmesine aşağıdaki rıza beyanı ile onay veriyorum.

Sitede çerez vb. programların kullanımına ilişkin çerez politikasına eksimaya.com.tr adresinden ulaşabileceğimi biliyorum.

Kişisel verilerimin;

  • Aydınlatma metninde detaylı olarak yer verilen kişisel verilerimin işlenme amaçları, aktarıldığı kurum, kuruluş, şirket, elde etme yöntemleri ve hukuki sebepleri, kişisel verilerimin korunmasına ilişkin haklarım, veri güvenliğinin sağlanması ve başvuru hakkım kapsamında bilgilendirildiğime, kişisel ve özel nitelikli verilerimin, sözleşmenin ifası ve kanunda açıkça öngörülme, bir hakkında tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması sebebiyle sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ölçülü bir biçimde işlenmesi ve  aktarılması halleri haricinde gizlilik taahhüdü ile veri işleme faaliyetlerinde görev alan, sır saklama yükümlülüğü altında bulunmayan kişiler ile yetkili olmayan kurum ve kuruluşlar tarafından ölçülü bir biçimde Aydınlatma metninde belirtilen hususlara uygun olarak işlenmesi, aktarılması ve muhafaza edilmesine,
  • Üyelik programlarından faydalanabilmem, genel veya bana özel kişiselleştirilmiş kampanyalar, avantajlar, promosyonlar, reklamların oluşturulması, kampanya, yarışma, çekiliş ve diğer etkinliklerin düzenlenmesi, segmentasyon, raporlama, profilleme, pazarlama ve analiz çalışmalarının yapılması, Site veya diğer 3. taraf ortamlarda Ekşi Maya’ya ait reklamların ve pazarlama/iletişim faaliyetlerinin (Site’deki bildirimler, pop-up gösterimi, kişiye özel teklifler, kullanıcı ekranlarının özelleştirilmesi, reklam, arama, anket vs.)  yapılması, tarafıma yönelik katalog, broşür basılı pazarlama materyallerinin gönderilebilmesi, Site üzerindeki kullanıcı deneyimini iyileştirmek amaçlarıyla işlenmesine,  
  • Bilişim teknolojileri, pazarlama/reklam faaliyetleri ya da uzmanlık gerektiren danışmanlık vb. konularda ürün ve hizmet desteği almak amacıyla Ekşi Maya’nın yurtiçi ve yurtdışında bulunan tedarikçileriyle ve bu suretle ilgili tedarikçilerin sunucularının yurtdışında olması nedeniyle yurtdışı ile paylaşılmasına rıza veriyorum.