EKŞİ MAYA RESTAURANT HİZMETLERİ GIDA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Kişisel Verilerin Korunması Uyarınca Bilgi Talep İlgili Kişi Başvuru Formu

  1. Başvuru Yöntemi

Başvuru hakkınız kapsamındaki taleplerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 13. maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. Maddesi gereğince; yazılı olarak veya bizzat başvurarak Şirketimize iletebilirsiniz.

Başvuru Sahibi tarafından yapılacak başvurularda aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

 

Başvuru Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı Adres

Başvuruda Yazılacak Bilgi

1.

Şahsen Başvuru (İlgili Kişi kimliğini

kanıtlayan T.C. kimlik, ehliyet, pasaport gibi belgelerle birlikte bizzat gelerek başvurmalıdır.)

Ekşi Maya Restaurant Hizmetleri Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Barbaros Mah. Güniz Sk. No: 42 İç Kapı No:2 Çankaya/ANKARA

Zarfın/Yazının üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılmalıdır.

       

2.

Noter aracılığı ile tebligat

Ekşi Maya Restaurant Hizmetleri Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Barbaros Mah. Güniz Sk. No: 42 İç Kapı No:2 Çankaya/ANKARA

Tebligatın/Zarfın/Yazının üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi

Talebi” yazılmalıdır.

  1. Kimlik ve İletişim Bilgileriniz

Lütfen sizinle iletişime geçebilmemiz ve kimliğinizi doğrulayabilmemiz adına aşağıdaki alanları doldurunuz:

Başvuru Sahibi Kimliği

 Veri sahibiyim. (Kendi verilerimle ilgili başvuruda bulunuyorum.)

 Veri sahibi yakınıyım

 (Yakınıma (1. Derece yakını / Yasal temsilcisi) ilişkin verilerle ilgili

Başvuruda bulunuyorum.)

* Yasal temsilci iseniz ilgili kararı ek olarak iletiniz.

Ad- Soyadı:

 

T.C. Kimlik Numarası:

(Diğer ülke vatandaşları için Pasaport  Numarası)

 

Cep Telefonu Numarası:

 

E-posta Adresi:

 

Tebligata Esas Ev/İşyeri Adresi:

 

Şirketimiz ile İlişkiniz:

(Müşteri, Çalışan, Çalışan Adayı, Eski Çalışan, İş Ortağı, Ziyaretçi, Tedarikçi, Tedarikçi Çalışanı, İnternet Sitesi Üyesi/ Kullanıcısı Diğer – açıklayınız)

 

Başvurunuza ilişkin cevabın gönderilmesini tercih ettiğiniz iletişim kanalını lütfen belirtiniz.

     Cevap e-posta adresime gönderilsin.       

     Cevap ev/işyeri adresime gönderilsin.     

  1. Başvurunuza İlişkin Detaylı Bilgi

Kanun’un 11. Maddesinde sıralanan aşağıdaki haklarınızdan hangisi/hangileri hakkında Şirketimize başvuru yaptığınızı “Tercih” kolonunda işaretleyiniz:

 

Konu

Tercih

1

Şirketiniz nezdinde kişisel verilerim işleniyor mu?

 

2

Şirketiniz nezdinde kişisel verilerim işleniyorsa, işleme faaliyeti hakkında bilgi talep ediyorum.

 

3

Şirketiniz nezdinde kişisel verilerim işleniyorsa, kişisel veri işleme faaliyetinin amacı ve faaliyetin işleme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını hakkında bilgi talep ediyorum.

 

4

Kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyor mu? Kişisel verilerim aktarılıyorsa, üçüncü kişiler hakkında bilgi talep ediyorum.

 

5

Kişisel verilerimin Şirketiniz nezdinde eksik veya yanlış işlendiğini  düşünüyorum ve düzeltilmesini talep ediyorum.

Talep halinde aşağıda yer alan bilgi ve belgeler Şirketimize  iletilmelidir:

· Eksik veya yanlış olduğunu düşündüğünüz, düzeltilmesini  istediğiniz kişisel verilerinizin içeriği.

· Kişisel verilerinizin doğru ve tamamlayıcı bilgilerini gösteren belgeler.

 

6

Kişisel verilerimin işlenme sebeplerinin ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu nedenle kişisel verilerimin,

   Silinmesi,

   Yok edilmesi veya

   Anonim hale getirilmesini talep ediyorum.

Talep halinde kişisel verilerinizin işlenme sebeplerinin neden mevcut olmadığını düşündüğünüze dair açıklayıcı bilgi/belge Şirketimize iletilmelidir.

 

7

Kişisel verilerim Şirketiniz nezdinde eksik veya yanlış işleniyorsa kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bu durumun bildirilmesini talep ediyorum.

Talep halinde aşağıda yer alan bilgi ve belgeler Şirketimize iletilmelidir:

•Eksik veya yanlış olduğunu düşündüğünüz, düzeltilmesini istediğiniz kişisel verilerinizin içeriği.

•Kişisel verilerinizin doğru ve tamamlayıcı bilgilerini gösteren belgeler.

 

8

Kişisel verilerimin işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktıysa bu durumun kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep ediyorum.

Talep halinde kişisel verilerinizin işlenme sebeplerinin neden mevcut olmadığını düşündüğünüze ilişkin açıklayıcı bilgi/belge Şirketimize iletilmelidir.                 

 

9

Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle uğradığım zararın giderilmesini talep ediyorum.

Talep halinde uğradığınız zararı açıklayan bilgi/belge Şirketimize iletilmelidir.

 

 Başvurunuzu hızlı bir şekilde cevaplayabilmemiz için kişisel verilerinize ilişkin talebinizi aşağıda açıkça ve detaylı olarak yazmanızı rica ederiz. Varsa talebinize ilişkin bilgi ve belgeleri de başvurunuza  ekleyebilirsiniz. Şirketimiz içerisinde iletişime geçmiş olduğunuz birimler varsa bunları da belirtebilirsiniz:

Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Şirketinize yapmış     olduğum başvurumun Kanun’un 13. Maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.

İşbu başvuruda Şirketinize sağlamış olduğum bilgilerin ve belgelerimin doğru ve güncel olduğunu, Şirketinizin başvurumu sonuçlandırabilmek adına ilave bilgi talep edebileceğini ve ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücreti ödemem gerekebileceği hususunda aydınlatıldığımı beyan ve taahhüt ederim. 

 Açıklama:

Kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak amacıyla kimlik tespiti için ek evrak (Nüfus Cüzdanı vb.) talep edilebilir. Bu formda belirttiğiniz bilgi ve belgeler kurumumuz ile ilişkinizi doğru bir şekilde tespit etmek ve size kanuni süre içerisinde eksiksiz yanıt verebilmek için talep edilmektedir. İletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden veya belirttiğiniz adreslere cevaplarımızın gönderimi sırasında oluşabilecek aksaklıklardan dolayı Şirketimiz sorumluluk kabul etmemektedir.

     Başvuruda Bulunan Tarafından Doldurulacak       

 Başvuru Tarihi:

 

Başvuru Sahibi Ad Soyad:

 

İmza:

  Şirket Tarafından Doldurulacak  

Teslim Alma Tarihi:

 

Teslim Alan Ad Soyad:

 

İmza:

Ekler: (Ekleri belirtiniz. (varsa))

1.

2.

3.

4.

5.